Create new account

Nie jesteś członkiem Klubu 30?

Osoby zainteresowane użytkowaniem naszej Platformy, a niebędące Członkami Klubu 30, prosimy o przejście procesu rejestracji na Platformę poprzez system CzłonkowiePTK.

Link przejdź tutaj

Login data

*
A valid email address. All emails from the system will be sent to this address. The email address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by email.
*
Several special characters are allowed, including space, period (.), hyphen (-), apostrophe ('), underscore (_), and the @ sign.

Profile data

*
*
*

Consent to the processing of personal data

*
To read the full version of regulations click here
*
W zakresie opisanym w regulaminie, do wiadomości pozostałych użytkowników Platformy Współpracy Naukowej Klubu 30 PTK (zgoda obowiązkowa).


Klauzula Informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) PTK informuje, że:

PTK powołało IOD, z którym kontakt możliwy jest pod adresem ptkczlonkowie(at)gbbsoft.pl

Dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z uczestnictwem i korzystaniem z Platforma Współpracy Naukowej Klubu 30 PTK. Dane przetwarzane będą do momentu wycofania zgody przez użytkownika Platformy lub wykreślenia z PTK, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

Odbiorcami danych będą: (a) Administratorzy systemu z ramienia Klub 30 (jedynie osoby upoważnione do dostępu do danych), (b) inni użytkownicy Platformy w zakresie opisanym w Regulaminie, (c) firmy z branży IT, kurierzy, firmy pocztowe, inne z którymi współpraca jest niezbędna w związku z wykonaniem zapisów Regulaminu w ramach celu przetwarzania danych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

Wiem o przysługującym mi prawach: (a) dostępu do swoich danych, (b) sprostowania, (c) usunięcia, (d) żądania ograniczenia ich przetwarzania, (e) sprzeciwu do ich przetwarzania, (f) przenoszenia danych, (g) wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, (h) wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem (przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z utrata możliwości korzystania z Platformy) (i) kontaktu z Administratorem systemu Platformy w celu uzyskania interwencji ludzkiej dotyczącej zautomatyzowanego podejmowania decyzji systemu.
*
CAPTCHA

This site uses cookies to deliver services and in accordance with the Privacy Policy. You can change the way of saving and accessing cookies in your browser.

I understand